Neem contact op

+31 88-87 87 888

Verenigd Rotterdam op FacebookVerenigd Rotterdam op Instagram

 

In de maanden van de Corona crisis nam het reguliere werk van sociaal ondernemer Ricardo Verweij uit Rotterdam enorm af. In plaats van bij de pakken neer te zitten nam hij het initiatief om snel hulp te bieden aan de mensen die er hard om verlegen stonden. In zijn ogen waren dit o.a. de ouderen die opgesloten zaten in de verpleeg- en verzorgingshuizen in het land.

De Muzieknoot Accordionist Er zijn daarom snel een aantal spontane acties gestart waaronder het plaatsen van een brievenbox om post in te zamelen bij een aantal grote supermarkten in de stad en het organiseren van muziekoptredens bij een diverse verzorgingshuizen in Rotterdam.

Hiervoor heeft hij een aantal hulpvragen uitgezet om vrijwilligers te vinden die hem bij zouden kunnen staan in het opzetten hiervan. Daar kwamen erg leuke en waardevolle reacties op terug. Mensen die er niet voor terug deisden om daadkracht te tonen in de tijd die er zo om vroeg. Dit zorgde voor een nieuw sterk netwerk.

De optredens bij de verzorgingshuizen waren een groot succes en de bewoners waardeerden deze zeer. Ook de buurt kwam vaak kijken. In navolging op de optredens werd er meer nagedacht om het contact met de ouderen ook na de crisis warm te houden en de relaties met de buren te versterken door een vervolg aan de optredens te geven.

Het belang stond voorop om de verzorgingshuizen vooral een veilige en prettige verblijfshaven te laten zijn voor in de toekomst. Door optredens te blijven organiseren werd hiermee ook een goede bijdrage geleverd. Voor de huidige optredens moest er veel geïmproviseerd worden met de techniek etc. Vandaar dat het idee ontsproot om een afsluitbare open podium te ontwerpen waarop te optredens konden plaatsvinden.

De jonge architecten Gina Vermeeren, Marleen de Groot en May Lou van den Berg benaderden Ricardo spontaan om hieraan een serieuze bijdrage te leveren door een dag in de week tijd vrij te gaan maken om het idee verder vorm te gaan geven.  Zij zijn te vinden via  www.studiomarylou.nl 

Ricardo was al eerder actief om voor Dovenontmoetingscentrum Swedoro in Rotterdam grootschalige werkprojecten op te gaan zetten voor de doven en horende in de stad. Deze plannen stonden nu onder druk en om het nieuw leven in te blazen werd er besloten om de doven te gaan betrekken bij de productie van de buiten podia. Bij het gemeentelijk start-up programma CityLab010 zal een aanvraag worden gedaan voor een startsubsidie om het project te gaan starten.

Maar dit bleek niet de laatste verbinding te zijn die het project zou gaan maken.
Inmiddels werd ook steeds duidelijker dat de gevolgen voor de theaterwereld ook immens groot zouden worden vanwege het Corona virus. De vraag was of en hoe er nog optredens zouden kunnen worden gegeven in de bestaande theaters. Er vooral voor de kleinere artiest gaf dit heel veel zorgen omtrent de inkomsten. Dit plan creëert ook nieuw podia om optredens weer mogelijk te maken, zij het kleinschaliger, maar wel waarmee het opdoen van nieuwe ervaringen weer mogelijk is en ook weer inkomsten verworven zouden kunnen worden.

De Muzieknoot Violist

Wat willen we bereiken op korte termijn?

Vanaf maart 2021 starten we een proef met een aantal verzorgingshuizen van Lelie Zorggroep en Aafje in de wijken Crooswijk/Kralingen om diverse muzikale optredens te gaan verzorgen en (live) uit te gaan zenden via ons streamingskanaal naar andere verzorgingshuizen en zlfstandig wonende ouderen in de wijk. 

Wat willen we bereiken op de lange termijn?

Bij een succes met de proef zetten we in op de bouw van vaste podia en rollen we het project breed uit over de stad Rotterdam. 

Verenigd Rotterdam werkt belangenloos en staat neutraal tussen de vele instanties/partijen/verenigingen/bedrijven in onze dynamische stad. Zonder winstoognerk wordt er gewerkt aan een plan om de vele ouderen in de stad Rotterdam een betere tijd te geven die hen nog is gegund. Meer betrokkenheid te tonen en ontmoetingen te organiseren met de vele verschiillende doelgroepen in de stad Rotterdam. Dit alles ontstaan in het ruige Corona jaar 2020. Maar waar de kiem is gelgd voor verbeteringen die duurzaam zullen zijn en daarwerkeijk een verandering teweeg zullen brengen.